Włącz ułatwienia dostępu
Wideo z wszystkimi prezentacjami są już dostępne na Platformie.
Są uszeregowane wg dnia i sali, na których miały miejsce prelekcje i wystąpienia.
Są one dostępne pod linkiem:
ae.autismcongress2022.org/pl/strefa-wydarzenia
Materiały przesyłane przez Prelegentów są sukcesywnie dodawane na Platformę Kongresową.
 
Kup bilet

 


Pierwszy hybrydowy Kongres Autism - Europe:
online i na miejscu

 
13 Międzynarodowy Kongres Autism-Europe będzie pierwszym w historii Kongresem AE z dostępem online na żywo do wysokiej jakości nagrań sesji, prezentacji, warsztatów, paneli dyskusyjnych i innych elementów programu. Możliwy jest także udział w Kongresie osobiście na miejscu, w historycznym Krakowie. Kongres jest miejscem dzielenia się fachową wiedzą i promowania pozytywnego sposobu mówienia o spektrum autyzmu.

Motywem przewodnim Kongresu jest „Szczęśliwa Podróż przez życie” - aby podkreślić znaczenie naukowego podejścia do autyzmu z perspektywy całego życia oosby w spektrum. Centralnym punktem tego podejścia jest promowanie dobrostanu wszystkich osób autystycznych.

Kongres jest wyjątkowy pod względem swojej historii, skali i tego, że jest miejscem spotkania różnych perspektyw: naukowców, praktyków, studentów, osób autystycznych i członków ich rodzin.

Program naukowy obejmuje prelekcje autorytetów naukowych i osób autystycznych, różnorodne tematy sympozjów, interaktywne sesje plakatowe, warsztaty prowadzone przez czołowych praktyków i  sesje dyskusyjne, podczas których będą stawiane trudne i często kontrowersyjne pytania.

Podczas Kongresu osoby w spektrum i ich opiekunowie będą mogli podzielić się swoimi historiami, doświadczeniami, wskazać na swoje potrzeby. Zapewnimy aby ich głos został wysłuchany i aby mogli wskazać konieczne kierunki zmian. 

Świętujemy tę różnorodność perspektyw, aby zapewnić wszystkim Szczęśliwą Podróż przez życie.
 

Harald Neerland
Prezydent Autism-Europe
Tomasz Michałowicz
Prezes Zarządu Fundacji JiM
Dołącz do tej Podróży
GŁÓWNI PRELEGENCI


Isabel Dziobek
Humboldt University, Berlin, Niemcy
Profesor psychologii klinicznej interakcji społecznych i kierownik Uniwersyteckiej Przychodni Interakcji Społecznych na Humboldt-Universität w Berlinie.##MORE## Jest psychoterapeutką zainteresowaną  zrozumieniem bio-psycho-środowiskowych mechanizmów uporządkowanego i nieuporządkowanego przetwarzania informacji społecznych. W swojej pracy klinicznej koncentruje się na osobach autystycznych dorosłych. Wraz ze Svenem Bölte założyła Niemieckie Towarzystwo Badaczy Autyzmu, którzy m.in. organizują doroczną konferencję. Założyła również partycypacyjną grupę Autism-Research-Collaboration, dzięki której osoby w spektrum są włączane w projektowanie, aktywność i wyniki badań nad autyzmem.
Ewa Furgal
Fundacja Dziewczyny w Spektrum, Polska
Założycielka i prezeska Fundacji Dziewczyny w Spektrum, organizacji wspierającej dziewczęta i kobiety w spektrum autyzmu i tworzącej dla nich bezpieczną przestrzeń.##MORE## Edukatorka antydyskryminacyjna i równościowa, laureatka nagrody Fundacji Polcul za działalność obywatelską. Jest członkinią zespołu badawczego w projekcie „Osoby queer z niepełnosprawnościami w Polsce” realizowanym na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka bloga i inicjatywy Dziewczyna w Spektrum oraz autorka innowacji społecznej dla kobiet z zespołem Aspergera „ZAwodowe ZAprzyjaźnianie
Catherine Lord
Mind Institute UCLA, USA
Dr Catherine Lord, profesor na Wydziale Medycyny Uniwersytu Kalifornijskiego w Los Angeles i starszy naukowiec w Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior, współtwórca ADOS-2.##MORE## Dr Lord jest licencjonowanym psychologiem klinicznym specjalizującym się w diagnostyce, rozwoju społecznym i komunikacyjnym oraz interwencjach. Jest znana z pracy w badaniach rozwoju społecznego i komunikacyjnego osób w spektrum autyzmu. Brała również udział w opracowaniu standaryzowanych narzędzi diagnostycznych (Autism Diagnostic Observation Schedule - ADOS), skali obserwacyjnej oraz Autism Diagnostic Interview - Revised (ADI-R), wywiadu z rodzicami, obecnie uważanych za złoty standard diagnoz badawczych na całym świecie.
Connie Kasari
UCLA, USA
Dr Connie Kasari jest profesorem psychiatrii w David Geffen School of Medicine na UCLA i wiodącym międzynarodowym ekspertem w opracowywaniu interwencji dla dzieci w spektrum autyzmu i ich rodzin.##MORE## Jej badania koncentrują się na ukierunkowanych interwencjach w celu wczesnego rozwoju komunikacji społecznej u małych autystycznych dzieci i przedszkolaków, a także na relacjach z rówieśnikami u dzieci w spektrum w wieku szkolnym, co prowadzi do uznania jej terapii JASPER za uznaną terapię opartą na dowodach naukowych. Wiele z prac Dr Kasari dotyczy grup społecznych, które tradycyjnie były niedostatecznie reprezentowane w badaniach, w tym dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i dzieci o minimalnym poziomie werbalnym. Opublikowała wiele prac naukowych o tematyce związanej z rozwojem społecznym, emocjonalnym i komunikacyjnym oraz interwencjami związanymi z autyzmem.
Emily Simonoff
Institute of Psychiatry USA, UK
Profesor psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, jak również kierownik Katedry i kierownik naukowy Klinicznej Akademickiej Grupy CAMHS w King’s Health Partners.##MORE## Profesor Simonoff jest psychiatrą klinicznym. Urodziła się w Ameryce, ale swoje szkolenie kliniczne i badania prowadziła w Instytucie Psychiatrii w Londynie. Jest starszym badaczem w National Institute of Health Research i kierownikiem tematu zaburzeń psychicznych i neurorozwojowych dzieci w Maudsley Biomedical Research Center. Jest znana z pracy nad problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym (zwłaszcza stanami lękowymi) i autyzmem.
Brian Boyd
Uniwersytet Kansas, USA
Dr Brian Boyd jest profesorem i dyrektorem Juniper Gardens Children’s Project na Uniwersytecie Kansas w USA. Jako dyrektor środowiskowego ośrodka badań stosowanych, zajmującego się rozwojem dzieci, był mocno zaangażowany w badania, które obejmują najbardziej wrażliwe i często marginalizowane populacje.##MORE## Jest szkolonym pedagogiem specjalnym, więc wiele jego badań dotyczyło rozwoju i oceny interwencji opartych na dowodach naukowych, które można wdrożyć w kontekstach szkolnych. Ta praca zaowocowała jednymi z pierwszych porównawczych badań na temat skuteczności interwencji klasowych dla dzieci w wieku przedszkolnym ze spektrum autyzmu. Ponadto dr Boyd był aktywnie zaangażowany w badania nad sensorycznymi i powtarzalnymi zachowaniami dzieci i młodzieży w spektrum, w tym w opracowywanie i walidację wyników. Był również zaangażowany w opracowywanie interwencji stosowanej analizy zachowania w celu promowania elastyczności zachowań dzieci w spektrum, aby mogły one w znaczący sposób uczestniczyć w swoim środowisku. Praca dr Boyda była stale finansowana zarówno przez Instytut Nauk o Edukacji, jak i przez Narodowe Instytuty Zdrowia. Obecnie zasiada w wielu radach krajowych, które zajmują się poprawą sytuacji osób niepełnosprawnych i pochodzących ze społeczności historycznie zaniedbanych.
Petrus de Vries
Departament of Psychiatry and Mental Health, RPA
Petrus de Vries jest profesorem psychiatrii dzieci i młodzieży oraz dyrektorem Centrum Badań nad Autyzmem w Afryce i Jednostki Badań nad Zdrowiem Młodzieży na Uniwersytecie w Kapsztadzie.##MORE## W latach 2004-2011 prof. De Vries założył i prowadził wieloagencyjne, interdyscyplinarne biuro wsparcia dla dzieci w wieku szkolnym z zaburzeniami neurorozwojowymi w Cambridgeshire & Peterborough NHS Foundation Trust w Wielkiej Brytanii, w ramach silnej współpracy między sektorami zdrowia i edukacji. W 2012 roku powrócił do RPA aby objąć profesurę. Nadzoruje 4 programy badawcze na Uniwersytecie w Kapsztadzie, w tym Centre for Autism Research in Africa, Adolescent Health Research Unit, program Tuberous Sclerosis Complex oraz Staff Research Development Program.

ZOSTAŃ SPONSOREM

Chcesz zostać Sponsorem Kongresu?

Napisz do nas na ae.congress2022@jim.org

  

PARTNERZY NAUKOWI

PARTNERZY SPOŁECZNI

 
 


 

PARTNERZY LOKALNI


Chcesz zostać Partnerem Społecznym Kongresu?

Wypełnij formularz