Włącz ułatwienia dostępu

Sven Bölte
Szwecja
Doktor habilitowany, profesor psychiatrii dzieci i młodzieży na Wydziale Zdrowia Kobiet i Dzieci w Karolinska Institutet. Jest starszym psychologiem klinicznym w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Centrum Badań nad##MORE## Psychiatrią, Region Sztokholmu, w Szwecji. Jest dyrektorem KI Center of Neurodevelopmental Disorders („KIND”), redaktorem AUTISM, redaktorem naczelnym Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychology and Psychiatry oraz zastępcą redaktora Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. Jest założycielem Towarzystwa Naukowego Autism Spectrum oraz międzynarodowym trenerem ADOS i ADI-R. Za swoją pracę otrzymał kilka wyróżnień i opublikował ponad 350 oryginalnych artykułów, recenzji, rozdziałów w książkach, narzędzi oceny i interwencji w zakresie spektrum autyzmu, ADHD i innych schorzeń neurorozwojowych. Zasiadał w dwóch ostatnich komitetach naukowych Kongresu Autism-Europe.
Katarzyna Chawarska
Polska, Stany Zjednoczone Ameryki
Doktor habilitowana, Profesor psychiatrii dziecięcej, pediatrii, statystyki i nauki o danych oraz dyrektor programu Social and Affective Neuroscience of Autism w Child Study Centre, Yale School of Medicine.##MORE## Jest głównym badaczem w programie NIH Autism Center of Excellence zajmującym się identyfikacją neuronalnych sygnatur ASD w okresie płodowym, noworodkowym i szkolnym. Jej badania koncentrowały się na identyfikacji wczesnych markerów podstawowych i współistniejących cech autyzmu. Jest główną autorką wielu publikacji i rozdziałów w książkach. Pełniła funkcję przewodniczącej konsorcjum Baby Sibling Research Consortium i członkinią zarządu International Society for Autism Research.
James Cusack
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
Dr Cusack został Dyrektorem Zarządzającym organizacji Autistica w 2020 roku i jest pierwszym brytyjskim CEO organizacji charytatywnej otwarcie autystycznej.##MORE## Dołączył do Autisticii w 2015 roku jako Dyrektor Naukowy, po karierze w badaniach nad autyzmem na University of Aberdeen. Pracował bezpośrednio z rodzinami i innymi samorzecznikami. Ma doświadczenie w pracy klinicznej, systemach edukacyjnym i opieki społecznej. Zasiadał w kilku panelach doradczych, omawiając rolę badań nad autyzmem. Był częścią głównej grupy interesariuszy, która z powodzeniem prowadziła kampanię na rzecz pierwszej strategii dotyczącej autyzmu w Szkocji. Zasiadał w ostatnich komitetach naukowych Autism-Europe.
Ewa Furgał
Fundacja Dziewczyny w Spektrum, Polska
Założycielka i prezeska Fundacji Dziewczyny w Spektrum, organizacji wspierającej dziewczęta i kobiety w spektrum autyzmu i tworzącej dla nich bezpieczną przestrzeń.##MORE## Edukatorka antydyskryminacyjna i równościowa, laureatka nagrody Fundacji Polcul za działalność obywatelską. Jest członkinią zespołu badawczego w projekcie „Osoby queer z niepełnosprawnościami w Polsce” realizowanym na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka bloga i inicjatywy Dziewczyna w Spektrum oraz autorka innowacji społecznej dla kobiet z zespołem Aspergera „ZAwodowe ZAprzyjaźnianie”.
Isabel Dziobek
Niemcy
Profesor psychologii klinicznej interakcji społecznych i kierownik Uniwersyteckiej Przychodni Interakcji Społecznych na Humboldt-Universität w Berlinie.##MORE## Jest psychoterapeutą zainteresowaną zarówno zrozumieniem bio-psycho-środowiskowych mechanizmów uporządkowanego i nieuporządkowanego przetwarzania informacji społecznych. W swojej pracy klinicznej koncentruje się na osobach dorosłych z autyzmem. Wraz ze Svenem Bölte założyła Niemieckie Towarzystwo Badaczy Autyzmu. Między innymi organizują doroczną konferencję. Założyła również partycypacyjną grupę Autism-Research-Collaboration, która jest sposobem na włączenie osób z autyzmem w projektowanie, aktywność i wyniki badań nad autyzmem.
Marcos Zamora Herranz
Hiszpania
Jest psychologiem specjalizującym się w diagnozie i interwencjach związanych z autyzmem. Ma tytuł magistra z neuropsychologii i zarządzania usługami społecznymi.##MORE## Jest zaangażowany zarówno w organizacje charytatywne, jak i stowarzyszenia zawodowe: jest dyrektorem generalnym w Autismo Sevilla (Stowarzyszenie Rodzin i Osób w Spektrum Autyzmu w regionie Sewilli), prezesem AETAPI (Hiszpańskie Stowarzyszenie Specjalistów ds. Autyzmu), dyrektorem wykonawczym Master on Autism Spectrum Disorders (Universidad Pablo de Olavide). Jest także członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych kilku międzynarodowych kongresów w Hiszpanii. Został wybrany na współautora czwartego wydania documentu Autism-Europe: „People with Autism Spectrum Disorders: Identification, Understanding and Intervention”. 
Ewa Pisula
Polska
Profesor Pisula jest Kierownikiem Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej, Kierownikiem Studiów Podyplomowych „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi”##MORE## Uniwersytetu Warszawskiego, Członkiem: Rady Wydziału Psychologii UW, Komisji ds. Awansów Profesorskich i Rady Upowszechniania Nauki PAN. Współpracuje z innymi badaczami w programie COST: „Enhancing the Scientific study of Early Autism”. Przez całe życie zawodowe specjalizuje się w szerzeniu wiedzy na temat autyzmu, wspierając społeczeństwo osób w spektrum w Polsce. Jest najbardziej znaną polską badaczką akademicką w tej dziedzinie.
Mateusz Płatos
Polska
Dr Płatos jest członkiem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Mary i Max”.##MORE## Jest psychologiem specjalizującym się w interwencji i diagnozie autyzmu oraz badaczem, uznanym w społeczności za „Wschodzącą Gwiazdę” według sondażu przeprowadzonego przez Fundację JiM. Najbardziej znany jest ze swoich badań i stosowania w praktyce ciekawych form wsparcia, w tym programów zaprzyjaźnienia się (Wolontariat Koleżeński „Mary and Max”) oraz treningu umiejętności społecznych (kulturowa adaptacja programu PEERS). Jest autorem raportu „Ogólnopolski Spis Autyzmu” (2016) będącego wpływowym studium sytuacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera w Polsce. Swoje badania łączy z działaniami społecznymi na rzecz społeczności autystycznej.
Emily Simonoff
Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
Profesor psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz kierownik Katedry i kierownik naukowy Klinicznej Akademickiej Grupy CAMHS w King’s Health Partners.##MORE## Profesor Simonoff jest psychiatrą klinicznym. Urodziła się w Ameryce, ale swoje szkolenie kliniczne i badania prowadziła w Instytucie Psychiatrii w Londynie. Jest starszym badaczem w National Institute of Health Research i kierownikiem tematu zaburzeń psychicznych i neurorozwojowych dzieci w Maudsley Biomedical Research Center. Jest znana z pracy nad problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym (zwłaszcza stanami lękowymi) i autyzmem.