Włącz ułatwienia dostępu

 

Autism-Europe (AE) jest międzynarodową organizacją non-profit, której głównym celem jest ochrona i zapewnienie poszanowania praw osób autystycznych i poprawa jakości ich życia.

AE jako międzynarodowa federacja składa się z prawie 90 organizacji członkowskich z 38 państw i reprezentuje około 7 mln ludzi z całej Europy. Samorzecznicy i ich rodziny odgrywają główną rolę w organizacji. AE jest uznawane przez instytucje europejskie za kluczową sieć przedstawicieli osób autystycznych i ich rodzin w Europie.

AE nawołuje do europejskich decydentów, aby wspierać politykę na rzecz osób autystycznych.
AE dąży również do zwiększenia świadomości społecznej i zrozumienia autyzmu przez społeczeństwo.
Misją Autism-Europe jest poprawa jakości życia wszystkich osób autystycznych i ich rodzin w Europie.

Nasze priorytety to:
 • reprezentacja interesów osób autystycznych przed instytucjami Unii Europejskiej;
 • opowiadanie się za prawami osób autystycznych i wspieranie integracji;
 • promowanie dostępu do edukacji, szkoleń, zdrowia i zatrudnienia, a także wsparcia społeczności przez całe życie;
 • współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi o podobnych celach;
 • promowanie wymiany informacji, dobrych praktyk i doświadczeń.
Główne cele Autism-Europe to:
 • zapewnienie pełnego wdrożenia i poszanowania praw oraz efektywnego udziału osób niepełnosprawnych;
 • promowanie opartego na prawach i dowodach podejścia do autyzmu we współpracy z osobami ze spektrum autyzmu, ich rodzinami, profesjonalistami i decydentami;
 • oraz zachęcanie do badań naukowych, analizą danych dotyczących występowania autyzmu i wymiany najlepszych praktyk i opartych na dowodach interwencji dla dzieci autystycznych, a także wsparcia i usług habilitacyjnych dla dorosłych.
Praca Autism-Europe oparta jest na zasadach Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, tj. zasad:
 • poszanowania przyrodzonej godności;
 • indywidualnej autonomii, w tym swobody dokonywania własnych wyborów;
 • niedyskryminacji;
 • pełnego i efektywnego uczestnictwa i integracji społeczna;
 • szacunku dla odmienności i akceptacji osób niepełnosprawnych jako części ludzkiej różnorodności i człowieczeństwa;
 • równości szans;
 • dostępności;
 • równości mężczyzn i kobiet;
 • poszanowania zmieniających się zdolności dzieci niepełnosprawnych i poszanowania prawa dzieci niepełnosprawnych do zachowania swojej tożsamości.
 

Ulotka o AE w języku angielskim 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź nasze social media

                  
 
 
Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób autystycznych. Świat, w którym każdy człowiek może zrealizować swój potencjał. Fundacja JiM ma 25 tysięcy członków. Są to osoby w spektrum, ich rodziny i opiekunowie,  nauczyciele i specjaliści oraz wszystkie osoby, które solidaryzują się z osobami autystycznymi.

Strategiczne cele Fundacji JiM to:
 
1. zwiększanie dostępu do diagnozy i terapii w Polsce. 

Nawet 10% osób autystycznych diagnozowanych w Polsce otrzymuje diagnozę właśnie w Fundacji JiM. Są wśród nich zarówno małe dzieci, jak i osoby dorosłe

Dziesiątki tysięcy dzieci i osób w Polsce korzysta każdego roku z badań przesiewowych Fundacji JiM, które pozwalają im w podjęciu decyzji o diagnozie.

Fundacja JiM szkoli każdego roku ponad tysiąc specjalistów, podnosząc wiedzę nt. metod terapii opartych na dowodach naukowych. 
Fundacja uczestniczyła w walidacji narzędzia diagnozy ADOS-2 w Polsce. Przeprowadziła również projekt popularyzacji narzędzia. W tej chwili organizacja szkoli diagnostów ADOS-2 w liczbie kilkuset osób rocznie. 

2. zwiększenie akceptacji dla osób autystycznych

Kampanie społeczne organizowane każdego roku przez Fundację JiM docierają każdorazowo do kilkunastu milionów Polaków. Ich celem jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat autyzmu prowadzącej do większej akceptacji osób autystycznych.

Ważnym projektem na rzecz zwiększenia akceptacji są „Ciche godziny”. Udało nam się je wdrożyć w kilkunastu tysiącach sklepów międzynarodowych i polskich sieci, takich jak: Lidl, Stokrotka, Aldi i Empik. Głównym celem “Cichych godzin” jest ułatwienie funkcjonowania osób autystycznych oraz właśnie zwiększanie akceptacji dla nich.

3. wprowadzenie Polskiej Strategii na Rzecz Osób Autystycznych

Fundacja JiM prowadzi projekt rzeczniczy, którego celem jest doprowadzenie do przyjęcia przez rząd Polskiej Strategii na Rzecz Osób Autystycznych. 
 
W drodze do uchwalenia strategii udało nam się przekonać wszystkich kandydatów na urząd Prezydenta RP deklaracji Autyzm 400 000, w której zobowiązali się do popierania działań na rzecz wprowadzenia strategii i dostrzegania potrzeb osób autystycznych. Obecnie urzędujący Prezydent RP również podpisał deklarację.
 
W kwietniu 2021 r. obie izby polskiego parlamentu przyjęły z naszej inicjatywy uchwałę dotyczącą zaprojektowania systemu wsparcia dla osób w spektrum autyzmu oraz zobowiązującą rząd do opracowania strategii.

Szczególną uwagę w projektowanej strategii poświęcamy osobom dorosłym oraz zaprojektowania systemu wsparcia, który ułatwi osobom autystycznym przejście do dorosłości. Stąd projekt rzeczniczy Fundacji JiM nosi nazwę “Przejście”.


Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj nasz Raport Roczny 

Odwiedź nasze social media: