Włącz ułatwienia dostępu


W każdym z Kongresów Autism-Europe bierze udział około 2000 Uczestników z całego świata.  Każda edycja przyciąga ok. 100 Prelegentów, a ok. 800 osób zgłasza swoje propozycje plakatów naukowych, prezentowanych podczas Kongresu. Jest to najważniesze wydarzenie związane z autyzmemw Europie, z ponad 40-letnią tradycją. 

W 1980 r. kilka organizacji pozarządowych z różnych krajów Europy postanowiło połączyć siły, aby zorganizować pierwszy Kongres. Jako miejsce Kongresu została wybrana Gandawa (Ghent). W tym Kongresie upatruje się początków Autism-Europe .


Podstawowym celem Kongresu było umożliwienie wymiany poglądów pomiędzy badaczami, lekarzami, osobami związanymi zawodowo ze wspieraniem osób w spektrum. W rezultacie, Kongres był miejscem rozpowszechniania wiedzy na temat diagnozy, terapii, form wsparcia czy edukacji osób w spektrum – także wśród rodziców i opiekunów. 

Ten cel nadal towarzyszy każdemu Kongresowi AE: aby wymieniać się doświadczeniami i budować świadomość. Dla tego wydarzenia unikalne jest interdyscyplinarne spojrzenie na spektrum autyzmu, nie tylko naukowe, czy medyczne, ale również społeczne. 

Kongresy Autism-Europe są organizowane raz na 3 lata. W rok kongresowy jest organizowany konkurs, aby wybrać organizację wśród członków Autism-Europe, która zostanie Organizatorem-Gospodarzem Kongresu. W wyniku głosowania (czasami w kilku turach), wyłaniana jest organizacja, która ma zorganizować Kongres. 

Organizatorem-Gospodarzem Kongresu Autism-Europe w 2022 r została Fundacja JiM. Jest to pierwszy Kongres Autism-Europe, który odbędzie się w Polsce, choć nie jest to pierwszy AE Kongres, do którego organizacji Fundacja JiM dołożyła swoją cegiełkę.

Jesteśmy aktywnie obecni na Kongresach od kilku edycji. Byliśmy ich partnerami społecznymi umożliwiając blisko 100 osobom z całego świata uczestnictwo. Nasze stoiska edukacyjne były odwiedzane przez wielu Uczestników. Była to okazja do wymiany kontaktów, do podzielenia się doświadczeniami . 
 Jednym z cyklicznych wydarzeń towarzyszących Kongresowi jest Międzynarodowa wystawa sztuki osób autystycznych. Do tej pory Autismo Burgos zorganizowało 8 Wystaw Międzynarodowych, które wywarły ogromny wpływ nie tylko na osoby autystyczne, ich rodziny i osoby wspierające, ale także na społeczeństwo i świat sztuki.

Z wyjątkiem pierwszej edycji, wystawy są pokazywane podczas Kongresów Autism-Europe od czasu tego zorganizowanego w Glasgow. Wystawy te, zaprojektowane jako objazdowe, rozpoczęły swoją podróż w Burgos w maju 1997 roku pod nazwą „Stworzone z ciszy”.